13.060.70

13.060.70
13.060.70 - Досліджування біологічних властивостей води
ДСТУ 3959-2000 - Охорона довкілля та раціональне поводження з ресурсами. Методики біотестування води. Настанови
ДСТУ 4074-2001 - Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 1. Статичний метод (ISO 7346-1:1996, MOD)
ДСТУ 4075-2001 - Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 2. Напівстатичний метод (ISO 7346-2:1996, MOD)
ДСТУ 4076-2001 - Якість води. Визначання гострої летальної токсичності хімічних речовин та води на прісноводній рибі [Brachydanio rerio Hamilton-Buchanan (Teleostei, Cyprinidae)]. Частина 3. Проточний метод (ISO 7346-3:1996, MOD)
ДСТУ 4080-2001 - Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Статичне випробування (метод Цана-Велленса) (ISO 9888:1999, MOD)
ДСТУ 4166-2003 - Якість води. Тест за пригніченням росту прісноводних водоростей Scenedesmus subspicatus, Scenedesmus quadricauda та Selenastrum capricorntum (ISO 8692:1989, MOD) (Замінено на ДСТУ ISO 8692:2010) з 2012-01-01
ДСТУ 4167-2003 - Якість води. Тест за пригніченням росту морських водоростей Skeletonema costatum та Phaeodactylum tricornutum (ISO 10253:1995, MOD)
ДСТУ 4168-2003 - Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на морських ракоподібних (Crustacea) (ISO 14669:1999, MOD)
ДСТУ 4173-2003 - Якість води. Визначання гострої летальної токсичності на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 6341:1996, MOD)
ДСТУ 4174-2003 - Якість води. Визначання сублетальної та хронічної токсичності хімічних речовин та води на Daphnia magna Straus та Ceriodaphnia affinis Lilljeborg (Cladocera, Crustacea) (ISO 10706:2000, MOD)
ДСТУ 4175-2003 - Якість води. Оцінювання здатності до повного аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Метод із застосуванням аналізу біохімічного споживання кисню (метод закритої склянки) (ISO 10707:1994, MOD)
ДСТУ ISO 7827:2010 - Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біорозкладання у водному середовищі. Метод вимірювання розчиненого органічного вуглецю (ISO 7827:1994, IDT)
ДСТУ ISO 7828:2005 - Якість води. Методи відбирання біологічних проб. Настанови щодо відбирання проб водних бентосних макробезхребетних за допомогою сітки (ISO 7828:1985, IDT)
ДСТУ ISO 8192-2001 - Якість води. Випробування на інгібування споживання кисню активним мулом (ISO 8192:1986, IDT) (Замінено на ДСТУ ISO 8192:2009) з 2012-01-01
ДСТУ ISO 8192:2009 - Якість води. Визначення сповільненості споживання кисню активним мулом у процесі окислення вуглевмісних сполук і амонію (ISO 8192:2007, IDT) — На заміну ДСТУ ISO 8192-2001 Чинний з 2012-01-01
ДСТУ ISO 8692:2010 - Якість води. Визначення сповільненості росту прісноводних одноклітинних зелених водоростей (ISO 8692:2004, IDT) — На заміну ДСТУ 4166-2003
ДСТУ ISO 9408-2001 - Якість води. Оцінка повного аеробного біологічного розкладу органічних сполук у водному середовищі визначанням потреби в кисні в закритому респірометрі (ISO 9408:2000, IDT)
ДСТУ ISO 9439:2005 - Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Метод визначення вивільненого діоксиду вуглецю (ISO 9439:1999, IDT)
ДСТУ ISO 9509-2002 - Якість води. Метод визначання інгібовання нітрифікувальних бактерій в активному мулі в результаті дій хімічних компонентів та стічних вод (ISO 9509:1989, IDT)
ДСТУ ISO 9887-2002 - Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук у водному середовищі. Напівбезперервний метод із використанням активного мулу (ISO 9887:1992, IDT)
ДСТУ ISO 10229:2005 - Якість води. Визначення пролонгованої токсичності речовин на прісноводних рибах. Методика оцінювання дії речовин на темп росту райдужної форелі [Oncorhynchus mykiss Walbaum (Teleostei, Salmonidae)] (ISO 10229:1994, IDT)
ДСТУ ISO 10634:2005 - Якість води. Настанови щодо готування та оброблення органічних сполук, які важко розчиняються у воді, для подальшого оцінювання їх здатності до біологічного розкладання у водному середовищі (ISO 10634:1995, IDT)
ДСТУ ISO 10712-2003 - Якість води. Тест на пригнічення росту Pseudomonas putida (тест на пригнічення розмноження клітин Pseudomonas) (ISO 10712:1995, IDT)
ДСТУ ISO 11348-1:2005 - Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 1. Метод з використанням щойно підготовлених бактерій (ISO 11348-1:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11348-2:2005 - Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 2. Метод з використанням бактерій, висушених рідинним десикантом (ISO 11348-2:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11348-3:2005 - Якість води. Визначення пригнічувальної дії проб води на світловипромінювання бактерій Vibrio fischeri (випробування із застосуванням люмінесцентних бактерій). Частина 3. Метод з використанням ліофілізованих бактерій (ISO 11348-3:1998, IDT)
ДСТУ ISO 11733:2009 - Якість води. Оцінювання біологічного розкладання та видалення органічних сполук з водного середовища. Метод моделювання активного мулу (ISO 11733:2004, IDT)
ДСТУ ISO 11734-2001 - Якість води. Оцінка здатності органічних сполук переробленого мулу до повного анаеробного біорозкладу. Метод вимірювання об'єму біогазу, що виділяється (ISO 11734:1995, IDT)
ДСТУ ISO 12890:2005 - Якість води. Визначення токсичності на ембріонах та ікрі прісноводних риб. Напівстатичний метод (ISO 12890:1999, IDT)
ДСТУ ISO 13829-2003 - Якість води. Визначання генотокстичності води і стічної води з використанням Umu-тесту (ISO 13829:2000, IDT)
ДСТУ ISO 14442:2005 - Якість води. Настанови щодо випробування за пригніченнями росту водоростей погано розчинними матеріалами, леткими сполуками, металами та стічною водою (ISO 14442:1999, IDT)
ДСТУ ISO 14592-1:2008 - Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 1. Метод струшування групи колб з поверхневою водою чи поверхневою водою/завислим мулом (ISO 14592-1:2002, IDT)
ДСТУ ISO 14592-2:2008 - Якість води. Оцінювання здатності до аеробного біологічного розкладання органічних сполук за низьких концентрацій. Частина 2. Модель безперервного річкового потоку з фіксованою біомасою (ISO 14592-2:2002, IDT)
ДСТУ ISO 14593:2005 - Якість води. Оцінювання здатності органічних сполук до повного аеробного біологічного розкладання у водному середовищі. Методи визначення бвмісту неорганічного вуглецю в закупорених посудинах (випробування на наявність СО2 у вільному просторі верхньої частини посудини) (ISO 14593:1999, IDT)
ДСТУ ISO 15522:2005 - Якість води. Визначення інгібувального впливу складу води на ріст мікроорганізмів активного мулу (ISO 15522:1999, IDT)
ДСТУ ISO 16221:2007 - Якість води. Настанови щодо визначення здатності до біологічного розкладання в морському середовищі (ISO 16221:2001, IDT)
ДСТУ ISO 18749:2008 - Якість води. Адсорбування речовин активним мулом. Групове випробування з використанням спеціальних аналітичних методів (ISO 18749:2004, IDT)
—————
розділ 13.060 (див. також індекс)

Покажчик національних стандартів. 2015.

Игры ⚽ Поможем написать реферат

Полезное


Смотреть что такое "13.060.70" в других словарях:

 • 060 — may refer to: * Motorola 68060 microprocessor * 0 6 0, wheel arrangement for railway locomotives * emergency telephone number in Mexico, 060 * Bermuda, country code 060 (ISO 3166 1 numeric) * 060, the area code for Chimay in the Belgian telephone …   Wikipedia

 • 060 DB — CC 65000 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65000 Entreprise ferroviaire SNCF Constructeur Alsthom/CAFL/SACM Numérotation …   Wikipédia en Français

 • 060 DA — CC 65500 Caractéristiques techniques locomotive thermique Série CC 65500 Entreprise ferroviaire SNCF/Infra Constructeur CAFL/CEM Numérotation 060 DA 1 …   Wikipédia en Français

 • 060 — < (Less than) (Internet » ASCII Character Codes) …   Abbreviations dictionary

 • Red 060 — Saltar a navegación, búsqueda La Red 060 es un portal web iniciativa del Ministerio de Administraciones Públicas (MAP) que permite a los ciudadanos y a las empresas acceder a los servicios públicos de cualquiera de las tres administraciones con… …   Wikipedia Español

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 65.060 — Сільськогосподарські машини, інвентар і устатковання ГОСТ ИСО 3308 97 Машина обычная лабораторная для прокуривания сигарет (курительная машина). Определения и стандартные условия 65.060.01 Сільськогосподарські машини та устатковання взагалі… …   Покажчик національних стандартів

 • 65.060 — Сельскохозяйственные машины, инвентарь и оборудование 65.060.01 Сельскохозяйственные машины и оборудование в целом 65.060.10 Сельскохозяйственные тракторы и прицепы 65.060.20 Орудия для обработки почвы 65.060.25 Оборудование для хранения,… …   Указатель национальных стандартов 2013

 • 13.060 — Качество воды 13.060.01 Качество воды в целом 13.060.10 Вода естественных источников 13.060.20 Питьевая вода 13.060.25 Промышленная вода 13.060.30 Сточные воды 13.060.45 Исследование воды в целом …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 21.060 — Крепежные изделия 21.060.01 Крепежные изделия в целом 21.060.10 Болты, винты, шпильки 21.060.20 Гайки 21.060.30 Шайбы, контрящие элементы 21.060.40 Заклепки 21.060.50 Штифты, гвозди 21.060.60 …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)

 • 31.060 — Конденсаторы 31.060.01 Конденсаторы в целом 31.060.10 Конденсаторы постоянной емкости 31.060.20 Керамические и слюдяные конденсаторы 31.060.30 Бумажные и пластмассовые конденсаторы 31.060.40 Танталовые электролитические конденсаторы 31.060.50… …   Стандарты Международной организации по стандартизации (ИСО)


Поделиться ссылкой на выделенное

Прямая ссылка:
Нажмите правой клавишей мыши и выберите «Копировать ссылку»